sobota, 16 czerwca 2018

Zasady netykiety

Netykieta czym ona jest, co oznacza i jak ważna jest w internecie?
Netykieta to po prostu internetowy savoir vivre.

Czyli netykieta to zbiór zasad kultury która obowiązuje wszystkich użytkowników internetu.
Niestety większość użytkowników internetu nigdy nie słyszało o netykiecie, a co za tym idzie te osoby się do niej nie stosują.
"Służyć ma ona uświadomieniu bądź przypomnieniu pewnych zasad obowiązujących w bardzo już licznej społeczności internautów. A zasady służą nam wszystkim - mnie, Tobie i "im" - byśmy wszyscy mogli tworzyć zdrową społeczność w kraju (sieci) bez granic"
Netykieta jest to zbitka wyrazowa: net (co oznacza sieć) i etykieta. Nie jest ona skodyfikowana (spisana), nikt nie zajmuje się też systematycznym karaniem osób nieprzestrzegających netykiety, lecz nieprzestrzeganie jej może skutkować określonymi skutkami.

3 główne zasady netykiety:
 • Myśl (Pamiętaj, że co trafi do internetu zostanie tam na zawsze. Więc zastanów się najpierw dwa razy zanim coś opublikujesz w internecie)
 • Nie działaj na czyjąś szkodę (Nie ośmieszaj i po prostu nie działaj na czyjąś szkodę)
 • Nie nadużywaj (Jeżeli piszesz wiadomość nie rób tysiąca wykrzykników lub nie wstawiaj tysiąca emotikon, naprawdę jeden wykrzyknik w zdaniu wystarczy.

A teraz trochę zaleceń netykiety dla:
a) Grup i list dyskusyjnych:
 • Nie bądź wulgarny, stosuj się do zasad ortografii i interpunkcji
 • Nie wysyłaj tzw. łańcuszków szczęścia
 • Nie spamuj 
 • Zawsze przed zadaniem pytania zapoznaj się z wykazem FAQ
 • Nie pisz nie na temat (off topic)
 • Nie flooduj (flood to wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w krótkim odstępie czasu)
 • Nie pisz ciągle wielkimi literami (caps lockiem)
 • Zawsze pisz na temat
 • Nie nadużywaj (znaków interpunkcyjnych, emotikon, zdjęć, animowanych gifów itp.)
 • Nie prowokuj kłótni 
 • Nie obrażaj nikogo
 • Nie plagiatuj lub kopiuj cudzych tekstów bez podania przypisu czy źródła, gdyż jest to kradzież cudzej własności.
b) Dla usług interaktywnych (komunikatory, czaty, fora dyskusyjne na stronach WWW itp.)
 • Nie bądź wulgarny, stosuj się do zasad ortografii i interpunkcji
 • Nie wysyłaj tzw. łańcuszków szczęścia
 • Nie spamuj 
 • Nie flooduj
 • Nie nagabuj (nie łącz się uparcie osobami które sobie tego nie życzą)
 • Nie pisz ciągle wielkimi literami (caps lockiem)
 • Nie nadużywaj (znaków interpunkcyjnych, emotikon, zdjęć, animowanych gifów itp. Powinny być one tylko małym dodatkiem do tekstu a nie jego główną częścią)
 • Nie obrażaj nikogo
 • zakaz pisania naprzemiennie wielkich i małych liter (tzw. nowomowa internetowa, poke-pismo)
 • Nie trolluj 
 • Szanuj prywatność innych
 • Nie podszywaj się pod innych użytkowników
 • Przestrzegaj regulaminu komunikatora/ czatu/ fora dyskusyjnego
 • Nie plagiatuj lub kopiuj cudzych tekstów bez podania przypisu czy źródła, gdyż jest to kradzież cudzej własności.
Ograniczenia prawne w Polsce: 
Pamiętaj też żeby nie publikować w internecie treści które są niezgodne z prawem zdefiniowanych w różnych ustawach, wymienionych poniżej:

a) Treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks pracy)

b) Treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
 • namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia  (art. 151 Kodeksu karnego);
 • grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
 • obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
 • propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
c) Treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
  • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  • zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  • obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
  d) Treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
  • promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
  • promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
  • ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
  • zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.).