poniedziałek, 3 lutego 2020

Lista opłaconych składek członkowskich za 2020 rok

Poniżej znajduje się lista osób i kwoty. Lista jest aktualizowana kilka razy w roku (zależnie od potrzeb - prawdopodobnie kwartalnie). W razie jakichkolwiek niezgodności prosimy o kontakt.


LP.
Numer OID
Do zapłaty
Opłacone
Brakuje
1.
276173
120zł
0zł
120zł
2.
329184
120zł
0zł
120zł
3.
179818
120zł
0zł
120zł
4.
328360
120zł
0zł
120zł
5.
329187
120zł
0zł
120zł
6.
329154
120zł
120zł
0zł
7.
217443
120zł
0zł
120zł
8.
000000
120zł
0zł
120zł
9.
329150
120zł
0zł
120zł
10.
216876
120zł
0zł
120zł
11.
220574
120zł
0zł
120zł
12.
276177
120zł
0zł
120zł
13.
163622
120zł
120zł
0zł
14.
328361
120zł
0zł
120zł
15.
276179
120zł
0zł
120zł
16.
276180
120zł
0zł
120zł
17.
276174
120zł
0zł
120zł
18.
217439
120zł
0zł
120zł
19.
329194
120zł
0zł
120zł
20.
000001
120zł
0zł
120zł
21.
328369
120zł
0zł
120zł
22.
329193
120zł
0zł
120zł
23.

0zł
0zł
0zł
24.

0zł
0zł
0zł
25.

0zł
0zł
0zł
26.

0zł
0zł
0zł
27.

0zł
0zł
0zł

Razem
2640zł
240zł
2400zł