niedziela, 8 stycznia 2017

Protokół z 1 Rady Drużyny 2017

Protokół z 1 Rady Drużyny z dnia 8 stycznia 2017 roku

Poruszane tematy:
  1. Dofinansowania do kursów, biwaków i innych imprez
  2. Kurs zastępowych i ich szkolenie
  3. Problemy ze starą stroną drużyny i zmiana na nową stronę
Obecni:
  • Drużynowy: pwd. Tomasz Zgórski HO
  • Przyboczna: Nikola Podejma HO
  • Zastępowa: Nikola Michalak
  • Kwatermistrz: Igor Rybicki
Tematy i podjęte uchwały:
  1. Każdy członek drużyny może ubiegać się o dofinansowanie. Aby określić warunki oraz zasady otrzymania dofinansowania zostanie opracowany i stworzony nowy osobny dokument "Zasady dofinansowania i współfinansowania w 27 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej Eskulapy" który zostanie przedstawiony na marcowej zbiórce drużyny. Na razie jednak dalej działają wcześniejsze ustalenia odnośnie dofinansowań.
  2. Hufiec organizuje we ferie kurs zastępowych. Chętne osoby które spełnią wymagania kursu mogą otrzymać dofinansowanie do kursu nie przekraczające 30% całego kosztu kursu. Jednocześnie Drużynowy Tomasz Zgórski zorganizuje szkolenie zastępowych dla reszty chętnych osób które odbędzie się również we ferie na zasadzie szkolenia dochodzonego. Terminy zajęć zostaną podane przed feriami. 
  3. Ze względu na dużą awaryjność oraz problemy ze starą stroną drużyny oraz innymi stronami należącymi do drużyny, które znajdują się na serwerach hvs.pl Rada Drużyny podjęła decyzje o przeniesieniu domeny do międzynarodowej firmy 1and1.pl, a same strony postanowiła założyć na serwisie google.com
Podpisy uczestników