czwartek, 12 stycznia 2017

Rozkaz L1/2017

Jastrzębie-Zdrój dn. 12 stycznia 2017
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju


Rozkaz L1/2017
7. Pochwały, nagrody i wyróżnienia.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały:
  - dh. Nikoli Podejma HO.
  - dh. Nikoli Michalak
  - dh. Natalii Fiszer
  - dh. Dominice Podejma
  - dh. Igorowi Rybickiemu
  - dh. Olivierowi Orzechowskiemu
  - dh. Dawidowi Gardian
  za udział w akcji charytatywnej Trikralova sbirka w Pradze w Czeskiej Republice i godne reprezentowanie drużyny podczas jej trwania.
9. Sprawy różne.
 • Chciałbym przypomnieć wszystkim członkom drużyny iż zaczęliśmy nowy rok i należy do 15 marca 2017 opłacić składki członkowskie. 
Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski