środa, 15 marca 2017

Rozkaz L3/2017

Jastrzębie-Zdrój dn. 15 marca 2017
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju


Rozkaz L3/2017

4. Zwolnienia, skreślenia, rozwiązania zastępów i innych jednostek.
4.1. Zwolnienia z funkcji:
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam z funkcji zastępowego Męskiego Zastępu Harcerskiego Kobra dh. Oliwiera Stępniak.
4.2. Zwolnienia z Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam z członkostwa w Radzie Drużyny dh. Oliwiera Stępniak
4.3. Skreślenia z ewidencji członków drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny skreślam z ewidencji członków drużyny:
  - dh. Oliwiera Stępniak
  - dh. Martę Andrzejewską
  - dh. Martynę Piotrowicz
  - dh. Oskara Zawadzkiego
  - dh. Filipa Hadzelewicz
  - dh. Angelikę Grim
  za nieobecności na zbiórkach.
 • na wniosek Rady Drużyny skreślam z ewidencji członków drużyny wszystkie osoby które nie opłaciły do dnia dzisiejszego składek członkowskich.
5. Mianowania, powołania, powstanie zastępów i innych jednostek.
5.1. Mianowania funkcyjnych:
 • na wniosek Rady Drużyny mianuję na okres próbny dh. Grzegorza Kozieł zastępowym Męskiego Zastępu Harcerskiego Kobra.. 
7. Pochwały, nagrody i wyróżnienia.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały
  - dh. Nikoli Michalak
  - dh. Natalii Fiszer
  - dh. Dawidowi Gardian
  - dh. Oliwierowi Gozdur
  za pomoc w organizacji biegu PTTK dla szkół z naszego miasta Jastrzębia-Zdroju i godne reprezentowanie drużyny.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały
  - dh, Nikoli Michalak
  - dh. Natalii Fiszer
  - dh. Natalii Zysko
  - dh. Kindze Karasińskiej
  - dh. Kindze Tamborowskiej
  - dh. Dominice Podejma
  - dh. Korneli Fiszer
  - dh. Oliwi Kirej
  - dh. Dawidowi Gardian
  - dh. Mateuszowi Rusińskiemu
  - dh. Igorowi Rybickiemu
  - dh. Natanielowi Kubas
  - dh. Olivierowi Orzechowskiemu
  - dh. Julianowi Michalik
  za uczestnictwo i godne reprezentowanie drużyny podczas obchodów Dnia Myśli Braterskiej.
8. Upomnienia, nagany i kary.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam nagany
  - dh. Oliwierowi Gozdur
  - dh. Maksowi Szot
  za niegodne reprezentowanie drużyny i sprawianie problemów podczas obchodów Dnia Myśli Braterskiej
9. Sprawy różne.
 • Chciałbym przypomnieć wszystkim członkom drużyny iż od 1 marca 2017 roku wszystkie płatności - czy to za składki, czy na biwaki itp. imprezy dokonujemy w Banku Spółdzielczym lub na przelew, na konto hufca. W drużynie nie będą już przyjmowane żadne wpłaty gotówkowe. 

Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski