poniedziałek, 31 lipca 2017

Protokół z 7 Rady Drużyny 2017

Protokół z 7 Rady Drużyny z dnia 31 lipca 2017 roku

Poruszane tematy:
 1. Biwak Zastępu Zastępowych 
 2. Wyjazd na grilla do przyjaciół z Niemiec
 3. Inwentaryzacja i konserwacja sprzętu drużyny
 4. Obóz do Norwegii w 2018 roku
 5. Planowanie pracy drużyny i zastępów
Obecni:
 • Drużynowy: pwd. Tomasz Zgórski HO
 • Zastępowy: Grzegorz Kozieł
 • Kwatermistrz: Igor Rybicki
 • Gość: Olivier Orzechowski
Tematy i podjęte uchwały:
 1. Ze względu na pracę (brak wolnych dni) dh. drużynowego, biwak Zastępu Zastępowych który miał się odbyć pod koniec sierpnia zostaje odwołany. Odbędzie się on najprawdopodobniej innego miesiąca podczas roku harcerskiego. 
 2. Ze względu na ograniczenie miejsc związany ze środek transportu (samochodem) na wyjazd do Niemiec pojedzie reprezentacja z Rady Drużyny tj. 5 osób. Warunkiem uczestniczenia w wyjeździe jest pełne umundurowanie. Przewidywany koszt wyjazdu to 130zł. Wyjazd odbędzie się w okolicach weekendu 9 września 2017 roku. 
 3. Do końca miesiąca sierpnia zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i konserwacja sprzętu drużyny.
 4. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w 2018 roku odbędzie się 30 dniowy obóz wędrowny po Norwegii. Termin obozu to 4 lipca - 2 sierpnia 2018 roku. Na obóz może jechać 9 lub 7 osób. Liczebność jest uzależniona od wynajmowanego na ten czas samochodu. Wymagania co do uczestników zostaną podane 1 września 2018 roku wraz z ogólną informacją do rodziców. Przewidywany koszt obozu dla 9 osób to 2100zł/os, a dla 7 osób to 2500zł/os. Koszt obozu może się zmniejszyć - jego wysokość jest uzależniona od przeprowadzonych akcji zarobkowych i pozyskanych sponsorów. 
 5. Zgodnie z przeprowadzoną ankietą w której wzięło 11 osób z drużyny na 20 osób mogących wziąć udział Rada Drużyny podjęła decyzje iż ułoży plan pracy drużyny oraz zastępów tak by jak najbardziej odpowiadała woli jej członków. Plan pracy zostanie opracowany i podany do wiadomości do 1 września 2017 roku.
Podpisy uczestników