poniedziałek, 4 września 2017

Rozkaz L9/2017

Jastrzębie-Zdrój dn. 4 września 2017
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju


Rozkaz L9/2017

4. Zwolnienia, skreślenia, rozwiązania zastępów i innych jednostek.
4.1. Zwolnienia z funkcji:
 • na wniosek Rady Drużyny  zamykam okres próbny i zwalniam  z funkcji zastępowego Męskiego Zastępu Harcerskiego "Kobra"  dh. Grzegorza Kozieł. Dziękuje za wzorowe wypełnianie funkcji.
4.2. Zwolnienia z Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam z członkostwa w Radzie Drużyny dh. Grzegorza Kozieł
4.3. Skreślenia z ewidencji członków drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny skreślam z ewidencji członków drużyny następujące druhny
  - dh. Dagmarę Żur
  - dh. Oliwę Walewską
  - dh. Oliwię Bielecką
5. Mianowania, powołania, powstanie zastępów i innych jednostek.
5.1. Mianowania funkcyjnych:
 • na wniosek Rady Drużyny mianuję na okres próbny dh. Oliviera Orzechowskiego zastępowym Męskiego Zastępu Harcerskiego "Kobra".
5.2. Powołanie w skład Drużyny, Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny powołuję na członka Rady Drużyny dh. Oliviera Orzechowskiego
 • na wniosek Rady Drużyny powołuje na członka drużyny dh. Łukasza Kawalec
7. Pochwały, nagrody i wyróżnienia.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały:
  - dh. Nikoli Podejma
  - dh. Nikoli Michalak
  - dh. Natalii Fiszer
  - dh. Julii Benc
  - dh. Igorowi Rybickiemu
  - dh. Szymonowi Walczak
  - dh. Dominice Podejma
  - dh. Kindze Karasińskiej
  - dh. Olivierowi Orzechowskiemu
   za pomoc w organizacji festynu na os. Przyjaźń "Otwarcie boiska przez Kamila Glika".
Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski