wtorek, 10 października 2017

Rozkaz L10/2017

Jastrzębie-Zdrój dn. 10 października 2017
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju


Rozkaz L10/2017
5. Mianowania, powołania, powstanie zastępów i innych jednostek.
5.1. Mianowania funkcyjnych:
 • na wniosek Rady Drużyny mianuję na funkcję sekretarza dh. Łukasza Kawalec
5.2. Powołanie w skład Drużyny, Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny powołuję na członka Rady Drużyny dh. Łukasza Kawalec
 • na wniosek Rady Drużyny powołuję na członka drużyny:
  - dh. Oliwię Stankiewicz
  - dh. Klaudiusza Stankiewicz
  - dh. Weronikę Źmij
  - dh. Leonarda Źmij
  - dh. Kacpra Barczeńskiego
  - dh. Antoniego Job
  - dh. Jana Cochur
7. Pochwały, nagrody i wyróżnienia.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały:
  - dh. Łukasza Kawalec
  - dh. Igorowi Rybickiemu
  - dh. Szymonowi Walczakowi
  - dh. Olivierowi Orzechowskiemu
  - dh. Dawidowi Gardian
  - dh. Julii Benc
  - dh. Nikoli Michalak
  - dh. Oliwii Stankiewicz
   za udział w Farmerskim Pikniku Rodzinnym
8. Upomnienia, nagany i kary.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam nagany dh. Oliwierowi Gozdur za postawę niegodną harcerza.
Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski