niedziela, 21 stycznia 2018

Protokół z 1 Rady Drużyny 2018

Protokół z 1 Rady Drużyny z dnia 21 stycznia 2018 roku

Poruszane tematy:
 1. Warsztaty doszkalające zastępowych
 2. Składki członkowskie
 3. Dzień Myśli Braterskiej
Obecni:
 • drużynowy Tomasz Zgórski
 • przyboczna Nikola Podejma
 • sekretarz Łukasz Kawalec
 • kwatermistrz Igor Rybicki
 • zastępowa Nikola Podejma
 • kronikarz Natalia Fiszer
Tematy i podjęte uchwały:
 1. Podczas ferii zimowych odbędą się warsztaty doszkalające obecnych jak i przyszłych zastępowych. Każda osoba która chce zostać, być zastępowym / zastępową musi wziąć udział w tym szkoleniu. Nie wzięcie udziału w warsztatach będzie równać się z rezygnacją z pełnienia tej funkcji. W wyjątkowych sytuacjach, wcześniej zgłoszonych i ustalonych będzie można zaliczyć szkolenie innym sposobem. Warunkiem jednak jest zaliczenie wszystkich zadanych prac. 
 2. Zgodnie z wytycznymi składki należy wpłacić na konto hufca do końca stycznia 2018 roku, a dowód wpłaty należy dostarczyć drużynowemu najpóźniej na pierwszą zbiórkę po feriach - czyli 13 lutego 2018 roku godzina 17:30. dowód wpłaty nie musi być w formie papierowej - można wysłać go na adres drużyny mailem lub na messengera druha drużynowego.
 3. 22 lutego szykujemy drużyną Dzień Myśli Braterskiej dla całego hufca. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 17:45 biegiem po terenie miasta i kończy dużym ogniskiem w miejscu starego targowiska na ulicy Północnej.
  Szczegóły całej imprezy przygotuje drużynowy do końca ferii zimowych i dostarczy do hufca.
  Obliguje się Radę Drużyny do pomocy w tej imprezie.
Podpisy uczestników