czwartek, 22 marca 2018

Protokół z 4 Rady Drużyny 2018

Protokół z 4 Rady Drużyny z dnia 22 marca 2018 roku

Poruszane tematy:
 1. Podsumowanie akcji naborowych
 2. Obóz w wakacje
 3. Wydatki drużyny
 4. Akcja 1%
 5. Wyjazd do przyjaciół (Polonii) z Niemiec
 6. Zbiórka drużyny
 7. Obowiązki zastępowych
 8. Akcja zarobkowa na święta
Obecni:
 • drużynowy Tomasz Zgórski
 • przyboczna Nikola Podejma
 • zastępowy Łukasz Kawalec
 • zastępowa Dominika Podejma
 • zastępowa Julia Benc
 • kwatermistrz Igor Rybicki
Tematy i podjęte uchwały:
 1. W ostatnim czasie odbyły się dwie akcje naborowe. Pierwsza w SP19 dzięki której pozyskaliśmy kilka nowych osób do zastępu męskiego oraz w SP1 gdzie udało nam się skłonić również kilka osób do zastępu żeńskiego. Planowanych akcji nie udało się zrealizować w 100% ale i tak przyniosły skutki ale mniejsze od oczekiwanych. Dalsze pozyskiwanie członków będzie odbywać się poprzez namawianie przez kolegów i koleżanki. 
 2. Drużynowy przygotuje na najbliższą zbiórkę drużyny informacje dla rodziców dotyczące obozu który odbędzie się w wakacje.
 3. Na dzień dzisiejszy drużyna ma 1377zł to nie wszystkie pieniądze jakie pozyskała w ostatnim czasie ale te na razie są dostępne.
  Rada Drużyny postanowiła przeznaczyć cześć tych pieniędzy na:
  - wyrobienie materiałów promocyjnych drużyny dzięki którym będziemy lepiej rozpoznawalni oraz dzięki którym możemy pozyskać dodatkowe fundusze na działalność drużyny.
  - cześć środków zostanie przeznaczona na zakup artykułów harcerskich takich jak chusty, lilijki, sznury itp. rzeczy które rozdajemy członkom naszej drużyny.
  - zakupimy także artykuły papiernicze jak papier ksero, długopisy i inne materiały potrzebne na zbiórki.
  Zostanie też minimum 200zł rezerwy, które może być przeznaczone na inne ważne cele. 
 4. Od jakiegoś czasu jest prowadzona akcja 1% która powoli się kończy dlatego obliguje się wszystkich członków Rady Drużyny do promocji jej. Zostaną też na zbiórkę drużyny przygotowane listy dla rodziców i innych członków, przyjaciół rodziny którzy jeszcze nie rozliczyli się Urzędem Skarbowym.
 5. Z 12 na 13 kwietnia pojedzie do Niemiec 5 osobowa delegacja na ognisko do naszych przyjaciół (Polonii). Tam będziemy promować naszą drużynę i starać się pozyskać wsparcie na kolejny obóz w 2019 roku - obóz do Norwegii. Powrót z Niemiec planowany jest na 15 kwietnia. 
 6. W wyniku iż we wtorek ma nie być dwóch zastępowych i zbiórki zastępów stały pod znakiem zapytania we wtorek o godzinie 17:45 odbędzie się zbiórka całej drużny, przez co nie będzie zbiórek zastępów. Obliguje się zastępowych do jak najszybszego poinformowania indywidualnie wszystkich członków swojego zastępu, a jeśli zastępowi z jakiś przyczyn nie mają kontaktu z którymś z członków to mają poszukać i zobligować konkretną osobę do poinformowania jej. Należy też upewnić się, że wszyscy zostali poinformowani.
 7. Drużynowy przypomina o obowiązkach jakie ciążą na zastępowych a zwłaszcza o uzupełnianiu listy obecności na zbiórkach zastępu. Lista obecności może być uzupełniana w dowolny sposób byle była możliwość uzupełnienia jej na stronie internetowej drużyny. Obecności na stronie internetowej drużyny mogą być uzupełniane bezpośrednio przez zastępowych po uzgodnieniu tego z drużynowym lub przekazywane drużynowemu który uzupełni je na stronie.
 8.  31 marca jak i 1 kwietnia pod kościołem św. Katarzyny będzie przeprowadzona akcja zarobkowa która będzie polegała na zbieraniu pieniędzy do puszki, a w zamian darczyńcy będą otrzymywać słodkie wypieki. Szczegóły akcji i jej czas zostaną podane na zbiórce drużyny. 
Podpisy uczestników