wtorek, 13 marca 2018

Rozkaz L3/2018

Jastrzębie-Zdrój dn. 13 marca 2018
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju


Rozkaz L3/2018

4. Zwolnienia, skreślenia, rozwiązania zastępów i innych jednostek.
4.1. Zwolnienia z funkcji:
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam  z funkcji sekretarza drużyny dh. Łukasza Kawalec.
5. Mianowania, powołania, powstanie zastępów i innych jednostek.
5.1. Mianowania funkcyjnych:
 • na wniosek Rady Drużyny mianuję na okres próbny dh. Julię Benc zastępową Zastępu Starszoharcerskiego "Padalce".
5.2. Powołanie w skład Drużyny, Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny powołuję na członka drużyny następujące osoby
  - dh. Jagodę Sobotka
  - dh. Julię Benc
  - dh. Zuzannę Tarutin
  - dh. Annę Herjan
6. Stopnie, sprawności, uprawnienia państwowe, odznaki specjalistyczne i zadania zespołowe.
6.2. Zamknięcie:
 • na wniosek KSiS przyznaję sprawność Ognika następującym druhom:
  - dh. Łukaszowi Kawalec
  - dh. Szymonowi Walczak
  - dh. Grzegorzowi Kozieł
  - dh. Dawidowi Gardian
  - dh. Marcinowi Przybylskiemu

Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski