niedziela, 27 stycznia 2019

Rozkaz L2/2019

Jastrzębie-Zdrój dn. 27 stycznia 2019
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju


Rozkaz L2/2019 do dokończenia biwak drużyny zimowy

1. Wyjątki z rozkazów jednostki nadrzędnej.
 • rozkazem Komendanta Hufca L6/2017 z dnia 01.08.2017 nasza drużyna została mianowana drużyną sztandarową.
2. Zarządzenia i informacje.
2.1. Zarządzenia:
 • zarządzam przegląd sprzętu biwakowego i obozowego w dniu 20.09.2017
2.2. Informacje:
 • podaje informację, że podczas akcji „Grosik” zebraliśmy w drużynie sumę 1124,60zł. Pieniądze zostały przekazane na konto hufca.
 • informuje, że wywiadowca Jakub Knot zdobył patent zastępowego.
3. Dopuszczenie do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.
 • uchwałą Rady Drużyny / dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh. Jolantę Dubil
4. Zwolnienia, skreślenia, rozwiązania zastępów i innych jednostek.
4.1. Zwolnienia z funkcji:
 • na wniosek Rady Drużyny / zwalniam  z funkcji kronikarza drużyny dh. samarytankę Stefanię Burzę. Dziękuje za wzorowe wypełnianie funkcji.
4.2. Zwolnienia z Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny / zwalniam z członkostwa w Radzie Drużyny dh. ćwika Daniela Bugaj
4.3. Skreślenia z ewidencji członków drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny / skreślam z ewidencji członków drużyny dh. Grzegorza Skowronek
4.4. Rozwiązanie zastępów i innych jednostek:
 • na wniosek Rady Drużyny / rozwiązuję zastęp "Łosie"
5. Mianowania, powołania, powstanie zastępów i innych jednostek.
5.1. Mianowania funkcyjnych:
 • na wniosek Rady Drużyny / mianuję dh. wywiadowcę Radosława Ptak kronikarzem drużyny.
5.2. Powołanie w skład Drużyny, Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny / powołuję na członka Rady Drużyny dh. wywiadowcę Jacka Miller
5.3. Powstanie zastępów i innych jednostek:
 • na wniosek Rady Drużyny / powstaje zastęp „Króliczki”
6. Stopnie, sprawności, uprawnienia państwowe, odznaki specjalistyczne i zadania zespołowe.
6.1. Otwarcie:
 • na wniosek KSiS / Rady Drużyny / otwieram próbę na sprawność kuchcika dh. Maćkowi Kuroń.
6.2. Zamknięcie (negatywnie lub przyznanie):
 • na wniosek KSiS / Rady Drużyny / przyznaję stopień ochotniczki dh. Elżbiecie Galis
7. Pochwały, nagrody i wyróżnienia.
 • na wniosek Rady Drużyny / udzielam pochwały dh. Bartkowi Luszczak za wzorowe pełnienie służby wartowniczej.
8. Upomnienia, nagany i kary.
 • na wniosek Rady Drużyny / udzielam nagany dh. Aleksandrowi Bugaj za samowolne oddalenie z miejsca biwaku.
9. Sprawy różne.
 • Chciałbym przypomnieć wszystkim członkom drużyny iż zbliżają się wakacje i należy dokończyć wpłat na obóz.
10. Sprostowania.
 • w wyniku pomyłki literowej w nazwie zastępu "Klosy" chciałbym sprostować rozkaz L8/2017 w którym powstał ów zastęp i podaję jego prawidłową nazwę "Kłosy"

Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski