poniedziałek, 18 marca 2019

Rozkaz L6/2019

Jastrzębie-Zdrój dn. 18 marca 2019
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju


Rozkaz L6/2019 do dokończenia

5. Mianowania, powołania, powstanie zastępów i innych jednostek.

5.2. Powołanie w skład Drużyny, Rady Drużyny:
  • na wniosek Rady Drużyny  powołuję na członka  Drużyny dh. Kacpra Wojcieszko

6. Stopnie, sprawności, uprawnienia państwowe, odznaki specjalistyczne i zadania zespołowe.
6.1. Otwarcie:
  • na wniosek KSiS / Rady Drużyny / otwieram próbę na sprawność kuchcika dh. Maćkowi Kuroń.
6.2. Zamknięcie (negatywnie lub przyznanie):
  • na wniosek KSiS / Rady Drużyny / przyznaję stopień ochotniczki dh. Elżbiecie Galis
7. Pochwały, nagrody i wyróżnienia.
  • na wniosek Rady Drużyny / udzielam pochwały dh. Bartkowi Luszczak za wzorowe pełnienie służby wartowniczej.
8. Upomnienia, nagany i kary.
  • na wniosek Rady Drużyny / udzielam nagany dh. Aleksandrowi Bugaj za samowolne oddalenie z miejsca biwaku.
9. Sprawy różne.
  • Chciałbym przypomnieć wszystkim członkom drużyny iż zbliżają się wakacje i należy dokończyć wpłat na obóz.
10. Sprostowania.
  • w wyniku pomyłki literowej w nazwie zastępu "Klosy" chciałbym sprostować rozkaz L8/2017 w którym powstał ów zastęp i podaję jego prawidłową nazwę "Kłosy"

Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski