niedziela, 26 maja 2019

Protokół z 7 Rady Drużyny 2019

Protokół z 7 Rady Drużyny z dnia 26 maja 2019 roku

Poruszane tematy:
  1. Nadzwyczajna Zbiórka Rady Drużyny
  2. Wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu
  3. Egzekwowanie protokołów Rady Drużny
  4. Finanse oraz wydatki
  5. Wywiązywanie się z obowiązków sekretarza drużyny
  6. Komisja Stopni i Sprawności
  Obecni:
  • zastępowy Łukasz Kawalec
  • kwatermistrz Igor Rybicki
  Tematy i podjęte uchwały:
  1. Rada Drużyny podjęła uchwałę o zorganizowaniu Nadzwyczajnej Zbiórki Rady Drużyny w terminie 16 czerwca 2019 roku. Na zbiórce zostaną podjęte tematy na które zabrakło czasu oraz które nie zostały załatwione w roku harcerskim na zwykłych radach drużyny, tematy bieżące oraz podsumowany zostanie rok harcerski 2018/2019. Ponadto zbiórka ta wyznaczy termin rozpisywania planu pracy drużyny oraz poszczególnych zastępów.
  2. Rada Drużyny podjęła uchwałę o wycieczce do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu dla osób biorących udział w akcji zarobkowej z okazji Wielkanocy. Wycieczka ta odbędzie się 22 czerwca 2019. Godzina wycieczki zostanie ustalona prze zbiórką drużyny.
  3. Uchwałą Rady Drużyny zobowiązuje się druha drużynowego do dopilnowania postanowień z Rady Drużyny nr 8 z dnia 19 sierpnia 2018 roku do następnej Rady Drużyny.
  4. Kwatermistrz drużyny jest zobowiązany do rozliczenia biwaku drużyny do końca maja.
  5. Rada Drużyny podjęła uchwałę o zmianie sekretarza drużyny ze względu na nie wywiązywanie się z swoich obowiązków oraz nie uczestniczenie w życiu drużyny. Kandydat na tą funkcję powinien być wybrany do kolejnej rady drużyny.
  6. Na wniosek Komisji Stopni i Sprawności, Rada Drużyny podjęła uchwałę zmiany przewodniczącego KSiS, ze względu na nie wywiązywanie się z obowiązków. Nowym przewodniczącym zostaje druh Igor Rybicki. 
  Podpisy uczestników