poniedziałek, 30 września 2019

Rozkaz L15/2019

Jastrzębie-Zdrój dn. 30 września 2019
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju


Rozkaz L15/2019

4. Zwolnienia, skreślenia, rozwiązania zastępów i innych jednostek.
4.1. Zwolnienia z funkcji:
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam  z funkcji zastępowego dh HO Łukasza Kawalec. Dziękuje za wzorowe wypełnianie funkcji.
4.2. Zwolnienia z Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam z członkostwa w Radzie Drużyny dh HO Łukasza Kawalec
4.3. Skreślenia z ewidencji członków drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny skreślam z ewidencji członków drużyny następujących druhów i druhnę:
  - dh HO Łukasza Kawalec
  - dh Leonarda Żmij
  - dh. Weronikę Żmij
5. Mianowania, powołania, powstanie zastępów i innych jednostek.
5.1. Mianowania funkcyjnych:
 • na wniosek Rady Drużyny mianuję na funkcję zastępowego Męskiego Zastępu Harcerskiego Kobra dh Igora Sitko
 • na wniosek Rady Drużyny mianuję na funkcję zastępowej Żeńskiego Zastępu Harcerskiego Dzikie Żmije dh. Zuzannę Tarutin 
5.2. Powołanie w skład Drużyny, Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny powołuję na członka Rady Drużyny dh Igora Sitko i dh. Zuzannę Tarutin
6. Stopnie, sprawności, uprawnienia państwowe, odznaki specjalistyczne i zadania zespołowe.
6.1. Otwarcie:
 • na wniosek KSiS otwieram próbę na stopień wywiadowcy dh młodzikowi Igorowi Sitko.
 • na wniosek KSiS otwieram próbę na stopień pionierki dh. Zuzannie Tarutin.
 • na wniosek KSiS otwieram próbę na stopień tropicielki dh. Annie Herjan.
 • na wniosek KSiS otwieram próbę na stopień ochotniczki dh. Annie Kaczorowskiej.
7. Pochwały, nagrody i wyróżnienia.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały następującym druhom i druhom:
  - dh. Nikola Michalak
  - dh. Natalia Fiszer
  - dh. Anna Kaczorowska
  - dh. ćw. Igor Rybicki
  -dh. HO Łukasz Kawalec
  Za pomoc w organizacji festynu na osiedlu przyjaźń.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały druhowi ćwikowi Igorowi Rybickiemu za godne reprezentowanie hufca w obchodach z okazji zakończenia II wojny światowej.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały następującym druhom:
  - dh mł. Igor Sitko
  - dh Kajetan Matusiński
  Za uczestnictwo w nieobowiązkowych zbiórkach poszerzających wiedzę harcerską.
Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski