wtorek, 12 listopada 2019

Protokół z 10 Rady Drużyny 2019

Protokół z 10 Rady Drużyny z dnia 12 listopada 2019 roku

Poruszane tematy:
 1. Zastęp Wędrowniczy
 2. Szkolenie Zastępowych
 3. Zgody rodziców i deklaracje członkowskie
 4. Wyjazd Zastępu Zastępowych na BŚP 2019
 5. Rada Drużyny
Obecni:
 • Drużynowy pwd. Tomasz Zgórski
 • przyboczna Nikola Michalak
 • Zastępowy Oliwier Stępniak 
 • Zastępowy mł. Igor Sitko 
 • Zastępowa Karolina Metlak 
 • Kwatermistrz ćw. Igor Rybicki
Tematy i podjęte uchwały:
 1. Odpowiedzialną osobą za zorganizowanie zbiórek zastępu wędrowniczego jest dh Igor Rybicki. Więcej na temat zastępu wędrowniczego zostanie podjęte na grupie zastępu wędrowniczego.
 2. Proponowana data kursu zastępowych dla osób chętnych z drużyny odbędzie się w dniach 27-31 grudnia. W ostateczności kurs odbędzie się w ferie zimowe. Odpowiedzialną osobą za przeprowadzenie kursu jest dh Tomasz Zgórski. Kadra drużyny jest proszona o pomoc w przeprowadzeniu zajęć na kursie. 
 3. Każda osoba bez wypełnionej zgody rodzica lub deklaracji członkowskiej do zbiórki drużyny zostanie odesłana do domu ze zbiórki drużyny. 
 4. Osoby będące w zastępie zastępowych mogą jechać na wyjazd kadry hufca na BŚP do Zakopanego. Należy zgłaszać chęć uczestnictwa do dh Tomasza Zgórskiego. Koszt wyjazdu to 130zł, ale 50% tej kwoty jest dofinansowana przez drużynę. Termin wyjazdu to 13-15 grudnia 2019. 
 5. Członkowie Rady Drużyny długo nie obecne, nie angażujące się w działanie rady drużyny, zostają skreśleni z listy członków RD w najbliższym rozkazie.
Podpisy uczestników