czwartek, 6 lutego 2020

Protokół z 1 Rady Drużyny 2020

Protokół z 1 Rady Drużyny z dnia 6 lutego 2020 roku

Poruszane tematy:
  1. Opłata za harcówkę 
  2. Funkcja przybocznej w drużynie 
  3. Zdobywanie stopni i sprawności w zastępach 
  4. Obóz 2020 
  5. Akcje drużyny 
  6. Nabór do drużyny 
  Obecni:
  • drużynowy pwd. Tomasz Zgórski 
  • zastępowy Oliwier Stępniak 
  • zastępowy mł. Igor Sitko 
  • zastępowa Zuzanna Tarutin 
  • kwatermistrz ćw. Igor Rybicki
  Goście:
  • Kamil Kordela 
  • Ania Kaczorowska 
  • Ania Hejran 
  • Oliwia Rygiel
  Tematy i podjęte uchwały:
  1. Rada drużyny po obliczeniach częstotliwości i długości zbiórek harcerskich uchwaliła, że drużna będzie płacić rocznie około 120 złotych za media oraz wynajem harcówki od Szkoły Podstawowej nr 19. Po uzgodnieniach ze szkołą, będzie wystawiana jedna faktura za cały rok. 
  2. Rada drużyny podjęła decyzję o zaproponowaniu funkcji przybocznej druhnie Oliwi Rygiel. Druhna Oliwia ma dać znać czy chce podjąć się tej funkcji do poniedziałku 10 lutego.
  3. Przynajmniej raz w miesiącu podczas zbiórek zastępów bądź drużyny harcerze mają obowiązek zdobyć co najmniej jedną sprawność. Pomysł na tą zbiórkę będzie ustalany na zbiórce Rady Drużyny. 
  4. Druh drużynowy zaproponował, że pojedziemy na obóz do Gór Stołowych. Druh Oliwier Stępniak zaproponował zabranie na obóz osoby niezrzeszone w ZHP. Rada drużyny podjęła uchwałę, że pojedziemy na obóz zaproponowany przez druha drużynowego oraz zabierzemy na obóz osoby niezrzeszone w ZHP. Odpowiedzialny za zorganizowanie obozu jest druh pwd. Tomasz Zgórski natomiast za przepływ informacji z osobami niezrzeszonymi druh Oliwier Stępniak. 
  5. Zastępowi są zobowiązani do przeprowadzania raz na jakiś czas na zbiórkach zastępów cyklicznych akcji prowadzonych przez drużyny - czyli "Sprzątamy po swoim psie", "Nie pal śmieci", Oni też tu są".  
  6. Nabór odbędzie się po przez wywieszenie plakatów zachęcających do dołączenia do drużyny w szkołach w których działają gromady zuchowe. Więcej szczegółów odnośnie naboru omówione zostanie na kolejnej Radzie Drużyny - tuż przed naborem który ma się odbyć w terminie 16-20 marca 2020 roku.  
  Podpisy uczestników