poniedziałek, 10 lutego 2020

Rozkaz L1/2020

Jastrzębie-Zdrój dn. 10 lutego 2020
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju


Rozkaz L1/2020
2. Zarządzenia i informacje.
2.2. Informacje:
 • podaje informację, że podczas akcji „Trikralova Sbirka" zebraliśmy 550571 Koron Czeskich, czyli około 93 tysięcy złotych. Uczestnikom dziękuję za pomoc.
4. Zwolnienia, skreślenia, rozwiązania zastępów i innych jednostek.
4.1. Zwolnienia z funkcji:
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam z funkcji przybocznej drużyny dh. Nikole Michalak.
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam z funkcji kronikarza dh Igora Wojtulewicza 
4.2. Zwolnienia z Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam z członkostwa w Radzie Drużyny dh. Nikole Michalak
4.3. Skreślenia z ewidencji członków drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny skreślam z ewidencji członków drużyny następujące druhny i druha:
  - dh. Nikole Michalak
  - dh. Natalię Fiszer
  - dh. Oliviera Orzechowskiego
5. Mianowania, powołania, powstanie zastępów i innych jednostek.
5.1. Mianowania funkcyjnych:
 • na wniosek Rady Drużyny mianuję na funkcję przybocznej drużyny dh. Oliwię Rygiel
 • na wniosek Rady Drużyny mianuję na funkcję zastępowego Zastępu Starszoharcerskiego Padalce dh Igora Wojtulewicza
5.2. Powołanie w skład Drużyny, Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny powołuję na członka Rady Drużyny dh. Oliwię Rygiel
6. Stopnie, sprawności, uprawnienia państwowe, odznaki specjalistyczne i zadania zespołowe.
6.1. Otwarcie:
 • na wniosek KSiS otwieram próbę na stopień ochotniczki dh. Karolinie Metlak.
 • na wniosek KSiS otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego dh Oliwierowi Stępniak.
 • na wniosek KSiS otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy dh Oliwierowi Stępniak.
7. Pochwały, nagrody i wyróżnienia.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały następującym druhom i druhom:
  - dh. Karolinie Metlak
  - dh. Dominice Podejma
  - dh. Annie Kaczorowskiej
  - dh. ćw. Igorowi Rybickiemu
  za udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w kościele św. Katarzyny.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały następującym druhom i druhom:
  - dh. ćw. Igorowi Rybickiemu
  - dh. Oliwi Rygiel
  za pomoc w przenoszeniu mebli w Szkole Podstawowej nr 19.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały następującym druhom i druhom:
  - dh. Lenie Knop
  - dh ćw. Igorowi Rybickiemu
  - dh Igorowi Wojtulewiczowi
  - dh Korneliuszowi Karsztun 
  - dh. Dominice Podejma
  - dh. Hannie Zając
  - dh Marcinowi Przybylskiemu
  - dh. Zuzannie Tarutin
  - dh. Karolinie Metlak
  - dh Igorowi Sitko
  - dh Kamilowi Kordela
  - dh Arielowi Wojtulewiczowi 
  za udział w akcji charytatywnej Trikralova sbirka w Pradze w Czeskiej Republice i godne reprezentowanie drużyny podczas jej trwania.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały dh. Oliwierowi Stępniak za udział w wolontariacie z okazji WOŚP
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały następującym druhom i druhom:
  - dh. Annie Herjan
  - dh. Zuzannie Tarutin
  - dh. Karolinie Metlak
  - dh. Oliwii Rygiel
  - dh. Annie Kaczorowskiej
  za pogłębianie swojej wiedzy w szkoleniu zastępowych.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały następującym druhom:
  - dh. Oliwerowi Stępniak
  - dh ćw. Igorowi Rybickiemu
  za udział w kursie pierwszej pomocy HSR moduł 1, który odbył się w terminie 31 stycznia -2 lutego w Skrzyszowie. 
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały następującym druhom:
  - dh Oliwerowi Stępniak
  - dh ćw. Igorowi Rybickiemu
  za udział w kursie pierwszej pomocy HSR moduł 2, który odbył się w terminie 7-9 lutego w Skrzyszowie.
  Gratuluję dh Oliwierowi Stępniak zdobycia tytułu "Ratownika ZHP"
9. Sprawy różne.
 • Chciałbym przypomnieć wszystkim członkom drużyny iż do 20 lutego należy opłacić składki członkowskie w kwocie 120 zł za rok

Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski