niedziela, 14 czerwca 2020

Rozkaz L4/2020

Jastrzębie-Zdrój dn. 14 czerwca 2020
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju
Rozkaz L4/2020

4. Zwolnienia, skreślenia, rozwiązania zastępów i innych jednostek.
4.1. Zwolnienia z funkcji:
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam  z funkcji zastępowej żeńskiego zastępu harcerskiego dh. Zuzannę Tarutin. Dziękuje za wzorowe wypełnianie funkcji.
4.2. Zwolnienia z Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam z członkostwa w Radzie Drużyny dh. Zuzannę Tarutin.
4.3. Skreślenia z ewidencji członków drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny skreślam z ewidencji członków drużyny dh. Zuzannę Tarutin oraz dh. Annę Herjan.
6. Stopnie, sprawności, uprawnienia państwowe, odznaki specjalistyczne i zadania zespołowe.
6.2. Zamknięcie (negatywnie lub przyznanie):
 • na wniosek KSiS zamykam negatywnie próbę na stopień pionierki dh. Zuzannie Tarutin.
 • na wniosek KSiS zamykam negatywnie próbę na stopień tropicielki dh. Annie Herjan.
 • na wniosek KSiS zamykam negatywnie próbę na sprawność krawcowa dh. Zuzannie Tarutin.
 • na wniosek KSiS zamykam negatywnie próbę na sprawność starsza siostra dh. Annie Herjan.
 • na wniosek KSiS zamykam negatywnie próbę na sprawność pomocna dłoń dh. Annie Herjan.
7. Pochwały, nagrody i wyróżnienia.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały następującym druhom i druhom:
  - dh. Igorowi Wojtulewicz
  - dh. Oliwii Rygiel
  - dh. Karolinie Metlak
  za zebranie 3 amnestii co daje 3 miejsce
 • na wniosek Rady Drużyny przyznaję nagrodę rzeczową:
  - dh. Igor Sitko
  - dh. Wiktoria Wcisło
  za  zebranie 5 amnestii co daje 2 miejsce
 • na wniosek Rady Drużyny przyznaję nagrodę rzeczową:
  - dh Igorowi Rybickiemu 
  - dh Oliwierowi Stępniak
  - dh. Annie Kaczorowskiej
  za zebranie 7 amnestii  i tym samym informuje wszystkich iż zebrali oni najwięcej "amnestii", a co za tym idzie ogłaszam ich "Harcerzami Roku 2019/2020" 
 • zgodnie z Systemem Motywacyjnym drużyny i na wniosek Rady Drużyny przyznaję przechodni puchar "Dla najlepszego harcerza roku" dh. Annie Kaczorowskiej
Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski