poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Rozkaz L5/2020

Jastrzębie-Zdrój dn. 1 sierpnia 2020
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju

Rozkaz L5/2020

2. Zarządzenia i informacje.
2.2. Informacje:
  • informuje, że stan konta drużyny na dzień 1 lipca wynosi 6500 zł. Rozdysponujemy te pieniądze zgodnie z poprzednimi uchwałami Rady Drużyny.

4. Zwolnienia, skreślenia, rozwiązania zastępów i innych jednostek.
4.1. Zwolnienia z funkcji:
  • na wniosek Rady Drużyny zwalniam z funkcji zastępowego zastępu starszoharcerskiego "Padalce" dh Igora Wojtulewicza. Dziękuje za wzorowe wypełnianie funkcji.
4.3. Skreślenia z ewidencji członków drużyny:
  • na wniosek Rady Drużyny skreślam z ewidencji członków drużyny dh. Ariela Wojtulewicza
5. Mianowania, powołania, powstanie zastępów i innych jednostek.
5.1. Mianowania funkcyjnych:
  • na wniosek Rady Drużyny mianuję dh. Igora Wojtulewicza kronikarzem drużyny.
6. Stopnie, sprawności, uprawnienia państwowe, odznaki specjalistyczne i zadania zespołowe.
6.1. Otwarcie:
  • na wniosek KSiS otwieram próbę na sprawność szarej lilijki dh. Igorowi Rybickiemu.

Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski