piątek, 25 września 2020

Rozkaz L6/2020

Jastrzębie-Zdrój dn. 25 września 2020
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju

Rozkaz L6/2020
2. Zarządzenia i informacje.
2.2. Informacje:
  • informuje, iż z dniem dzisiejszym przyboczny Oliwier Stępniak przejmuje wszystkie obowiązki drużynowego, a co za tym idzie z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy dotyczące drużyny należy kierować do druha Oliwiera Stępniaka
4. Zwolnienia, skreślenia, rozwiązania zastępów i innych jednostek.
4.1. Zwolnienia z funkcji:
  • na wniosek Rady Drużyny zwalniam  z funkcji kwatermistrza drużyny dh. Ćwika Igora Rybickiego. Dziękuje za wzorowe wypełnianie obowiązków. 
4.3. Skreślenia z ewidencji członków drużyny:
  • na wniosek Rady Drużyny skreślam z ewidencji członków drużyny dh. Marcina Przybylskiego 
  • na wniosek Rady Drużyny skreślam z ewidencji członków drużyny dh. Kajetana Matusińskiego 
5. Mianowania, powołania, powstanie zastępów i innych jednostek.
5.1. Mianowania funkcyjnych:
  • na wniosek Rady Drużyny mianuję dh. Annę Kaczorowską zastępową żeńskiego zastępu harcerskiego "dzikie żmije".
  • na wniosek Rady Drużyny mianuję dh. Ćwika Igora Rybickiego przybocznym drużyny.
5.2. Powołanie w skład Drużyny, Rady Drużyny:
  • na wniosek Rady Drużyny powołuję na członka Rady Drużyny dh. Annę Kaczorowską
6. Stopnie, sprawności, uprawnienia państwowe, odznaki specjalistyczne i zadania zespołowe.
6.1. Otwarcie:
  • na wniosek KSiS otwieram próbę na sprawność przyjaciel roślin dh. młodzikowi Igorowi Sitko
  • na wniosek KSiS otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy dh. Oliwi Rygiel
6.2. Zamknięcie (negatywnie lub przyznanie):
  • na wniosek KSiS przyznaję sprawność szara lilijka dh. ćw. Igorowi Rybickiemu

Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski