poniedziałek, 14 czerwca 2021

Rozkaz L4/2021

Jastrzębie-Zdrój dn. 14 czerwca 2021
Związek Harcerstwa Polskiego
27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Eskulapy”
Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju

Rozkaz L4/2021
2. Zarządzenia i informacje.
2.2. Informacje:
 • informuje, iż z dniem dzisiejszym przyboczny Oliwier Stępniak nie sprawuje już obowiązków drużynowego. Wszystkie sprawy proszę kierować do drużynowego pwd. Tomasz Zgórski
 • informuję, że drużyna od 19 lipca do 1 sierpnia znajdować się będzie na obozie harcerskim w Bukowinie Tatrzańskiej przy schronisku "Głodówka".
 • informuje że w tym "roku harcerskim" przez panującą pandemię COVID -19 nikt nie zebrał wystarczającej minimalnej liczby "Amnestii" w wysokości 10 aby otrzymać nagrodę rzeczową. Jednak najwięcej bo 3 "Amnestie" zebrała dh. Wiktoria Wcisło.
  Na drugim miejscu z liczbą 2 "Amnestii" znajdują się:
  - dh. Anna Kaczorowska
  - dh Igor Rybicki
  - dh Oliwier Stępniak
  Na trzecim miejscu z 1 "Amnestią" jest dh Igor Sitko
4. Zwolnienia, skreślenia, rozwiązania zastępów i innych jednostek.
4.1. Zwolnienia z funkcji:
 • na wniosek Rady Drużyny zwalniam  z funkcji zastępowego zastępu wędrowniczego ćw. Igor Rybicki. Dziękuje za wzorowe wypełnianie funkcji.
4.4. Rozwiązanie zastępów i innych jednostek:
 • na wniosek Rady Drużyny rozwiązuję zastęp wędrowniczy.
5. Mianowania, powołania, powstanie zastępów i innych jednostek.
5.2. Powołanie w skład Drużyny, Rady Drużyny:
 • na wniosek Rady Drużyny powołuję na członków drużyny:
  - dh Wiktoria Winkler
  - dh Milena Dwojewska
  - dh Radosław Czapliński
6. Stopnie, sprawności, uprawnienia państwowe, odznaki specjalistyczne i zadania zespołowe.
6.2. Zamknięcie (negatywnie lub przyznanie):
 • na wniosek KSiS przyznaję stopień Ochotniczki dh. Anna Kaczorowska.
 • na wniosek KSiS przyznaję stopień Harcerza Orlego dh Igor Rybicki.
 • na wniosek KSiS przyznaję sprawność ognik następującym druhom i druhnom:
  - dh. Wiktoria Wcisło
  - dh. Anna Kaczorowska
  - dh. Wiktoria Winkler
  - dh Igor Sitko
  - dh Radosław Czapliński
 • na wniosek KSiS przyznaję sprawność sygnalista następującym druhom i druhnom:
  - dh. Anna Kaczorowska
  - dh. Milena Dwojewska
  - dh. Wiktoria Winkler
  - dh Igor Sitko
 • na wniosek KSiS przyznaję sprawność Bi-Pi następującym druhom i druhnom:
  - dh. Anna Kaczorowska
  - dh. Wiktoria Wcisło
  - dh Igor Sitko
7. Pochwały, nagrody i wyróżnienia.
 • na wniosek Rady Drużyny udzielam pochwały
  - dh. Ania Kaczorowska
  - dh. Wiktoria Wcisło
  - dh. Wiktoria Winkler
  - dh Igor Sitko
  - dh Igor Rybicki
  - dh Radosław Czapliński 
  za czynny udział w życiu drużyny pomimo panującej pandemii.
 • zgodnie z Systemem Motywacyjnym drużyny i na wniosek Rady Drużyny przyznaję przechodni puchar "Dla najlepszego harcerza roku" dh. Wiktoria Wcisło za zebranie największej liczby "Amnestii".
9. Spawy różne.
 • Uchwałą Rady Drużyny z 4 Rady Drużyny z dnia 13 czerwca 2021 roku Rada Drużyny postanowiła dofinansować obóz  w kwocie 500zł następującym druhom i druhnom:
  - dh. Wiktoria Wcisło
  - dh. Anna Kaczorowska
  - dh. Oliwia Rygiel
  - dh Igor Sitko
  - dh Igor Rybicki
10. Sprostowania.
 • w wyniku spraw administracyjnych chciałbym sprostować rozkaz L3/2021 w którym ogłosiliśmy rozpoczęcie prac związanych z remontem harcówki na 10 kwietnia 2021. Z przyczyn prawnych oraz w wyniku decyzji Pani Dyrektor szkoły remont harcówki zostaje wstrzymany do momentu uzyskania wszystkich zgód i uzyskania porozumienia. 

Czuwaj! 
drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" 
pwd. Tomasz  Zgórski