Rozkazy drużynowego

W harcerstwie są rozkazy. Nie da się bez nich obejść. Dobrze działająca drużyna ma co najmniej raz w miesiącu rozkaz.

Znajdziesz tu wszystkie rozkazy drużynowego...  niestety nie te z przed 20 lat, gdyż nie posiadamy ich już. Nasza dokumentacja dawno temu dwa razy została zalana i zniszczona. Na bieżąco umieszczamy aktualne rozkazy ale też stopniowo uzupełniamy starsze.Wybierz: