Historia naszej drużyny

English version of history
Nasza drużyna powstała 14 czerwca 1996 roku, lecz jej historia sięga trochę dalej...

Dawno, dawno temu była sobie 18 Męska Drużyna Harcerska "Trampy". Pewnego dnia ów drużyna zrobiła wielki nabór po którym zaczęła liczyć ponad 100 członków (to były dobre czasy) Stworzyła więc kilka zastępów, a że wszystko szło dalej dobrze to członków przybywało i coś się musiało stać. Naciągało nieuchronne. Ktoś krzyknął - stwórzmy szczep. I tak w 1996 roku powstał 18 Szczep Harcerski "Trampy" który działał przy Szkole Podstawowej nr 19.

Przed powstaniem szczepu dh. Tomasz Zgórski (Bolo) dostał propozycję objęcia funkcji drużynowego w Żeńskiej Drużynie Harcerskiej, którą przyjął. Wtedy wszyscy z naszej drużyny się zebrali - wszystkie dziewczyny wraz z przyszłym drużynowym obradowali nad nazwą drużyny. Padło wiele propozycji ale większością głosów została przyjęta nazwa "Eskulapy". Nazwa ta pochodzi od węża Eskulap, a że Nas było więcej i że nie wiedzieliśmy czy wąż Eskulap odmienia się na liczbę mnogą to tak jakoś powstało "Eskulapy".

No i nadszedł dzień - rozkaz L6/96 z dnia 14 czerwca 1996 roku - powstanie 27 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej "Eskulapy" i mianowanie na jej drużynowego dh. Tomasza Zgórskiego (Bola). Potem było już z górki. Po nie całym roku działania bo w 1997 do Naszej drużyny zaczęli pukać panowie, tak więc przekształciliśmy się z Żeńskiej Drużyny Harcerskiej na po prostu Drużynę Harcerską. Czas biegł nie ubłaganie, jedni odchodzili inni zaś wstępowali w nasze szeregi. Zaś ci co byli u nas od początku, podorastali i tak podajże w 1999 roku musieliśmy przekształcić się ponownie, ale już w Wielopoziomową Drużynę Harcerską jaką jesteśmy nie zmiennie aż do dnia dzisiejszego, na czele której również nie zmiennie pełni funkcję drużynowego dh. Tomasz Zgórski (Bolo).

Nasza drużyna działa na terenie miasta Jastrzębie Zdój, a siedzibę mamy w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima przy ul. Opolskiej 3, gdzie mamy swoją piękną harcówkę.

Naszą misją jest stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka (dziecka). Nieskrępowanego kształtowania jego osobowości przy poszanowaniu jego praw do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów. Upowszechnienie i umocnienie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni oraz stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi miedzy ludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. Upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizacje, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą i zapoznanie, oraz przeszkolenie z technik harcerskich.

Wszystko to robimy po to, aby ludzie którzy opuszczają Nasze szeregi byli samodzielni, zaradni i dobrze przygotowani do dalszego życia. Wiedzieli co jest dobre, a co złe. Zawsze byli gotowi nieść chętną pomoc bliźnim, mimo codziennej pogoni za pieniądzem i władzą.


Wybierz: