Czym się zajmujemy?

Na Radach Drużyny poruszamy wiele, bardzo ważnych spraw dotyczących drużyny i bezpośrednio ich członków. Poniżej znajdują się przykładowe, a zarazem standardowe tematy które poddajemy pod dyskusje:

 • Czy są nowe osoby do przyjęcia w szeregi drużyny?
 • Czy są osoby które sprawiają problemy - jeśli tak, to jak należy te problemy rozwiązać?
 • Czy są osoby które należy skreślić z listy członków drużyny (które nie przestrzegają obowiązujących regulaminów).
 • Czy są osoby którym należy otworzyć w rozkazie stopnień lub sprawność?
 • Czy są osoby którym należy przyznać w rozkazie pochwałę, lub zamknąć próbę na stopień lub sprawność?
 • Czy wszyscy obecni, oraz nowi członkowie drużyny mają zgody rodziców i wypełnione dane?
 • Czy są realizowane poprzednie ustalenia z Rady Drużyny zawarte w protokołach?
 • Czy każdy z członków Rady Drużyny wypełnia swoje obowiązki i czy ma jakieś problemy?
 • Jak przebiega realizacja planów pracy (drużyny i zastępów) i czy dążymy do celu drużyny?
 • Czy są jakieś nowe tematy i sprawy którymi musi zająć się Rada Drużyny?
 • Oprócz tych wszystkich spraw również mamy inne obowiązki które ściśle nakłada na nas Konstytucja Drużyny, a regulują Prawa i obowiązki Rady Drużyny.