Składki członkowskie

Składki członkowskie w naszej drużynie płacą wszyscy indywidualnie. Składki płacone są za cały rok kalendarzowy z góry do 15 lutego danego roku. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu mogą być opłacone do 15 marca danego roku. Znajdziesz tu wszystkie składki za wszystkie lata.

Ze względu na RODO nie ma już imiennej listy. Każda osoba ma tzw. numer ewidencyjny ZHP i ten numer oprócz harcerza otrzyma rodzic lub prawny opiekun osoby nieletniej.

Składki wpłacane są na konto Hufca ZHP Jastrzębie-Zdrój.
  • Lista opłaconych składek członkowskich za rok 2019


Wybierz: