Składki członkowskie

Składki członkowskie w naszej drużynie płacą wszyscy indywidualnie. Wiele lat temu przyjęliśmy w naszej drużynie, że składki opłacane są za cały rok kalendarzowy z góry. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu mogą być opłacane kwartalnie. Dokładne zasady opłacania reguluje Regulamin składek. Termin opłacenia rocznej składki przyjęliśmy na 15 lutego. Osoby które ustaliły z Do tego czasu należy opłacić składkę. Osoby nowe, które dołączyły do drużyny wciągu trwania roku opłacają składkę zgodnie z zaleceniami drużynowego.
Osoby z nieopłaconymi składkami nie mogą uczestniczyć w żadnej formie harcerskiej (zbiórkach, wyjazdach itp.), mogą również zostać skreślone z listy członków drużyny.

Ze względu na RODO nie ma już imiennej listy. Każda osoba ma tzw. numer OID i ten numer oprócz harcerza otrzyma rodzic lub prawny opiekun. Jeśli nie masz (nie znasz) swojego numeru OID, skontaktuj się z drużynowym.


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA 2020 ROK

Poniżej znajduje się lista osób i kwoty. Lista jest aktualizowana w miarę na bieżąco w okresie wpłat. Do uzupełnienia listy potrzebny jest dostarczony dowód wpłaty zgodnie z instrukcją zamieszczoną na naszej stronie - "Jak dokonywać wpłat na składki członkowskie?" . W razie jakichkolwiek niezgodności prosimy o kontakt.

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2020 godz. 16:26 

LP.
Numer OID
Do zapłaty
Opłacone
Brakuje
1.
276173
120zł
30zł
90zł
2.
329184
120zł
120zł
0zł
3.
329187
120zł
120zł
0zł
4.
329154
120zł
120zł
0zł
5.
217443
120zł
0zł
120zł
6.
000000
120zł
120zł
0zł
7.
329150
120zł
120zł
0zł
8.
216876
120zł
120zł
0zł
9.
220574
120zł
0zł
120zł
10.
163622
120zł
120zł
0zł
11.
328361
120zł
120zł
0zł
12.
276179
120zł
120zł
0zł
13.
276180
120zł
120zł
0zł
14.
217439
120zł
120zł
0zł
15.
329194
120zł
120zł
0zł
16.
328369
120zł
120zł
0zł
17.
329193
120zł
120zł
0zł
18.

0zł
0zł
0zł
19.

0zł
0zł
0zł
20.

0zł
0zł
0zł

Osoby które odeszły

1.
328360
120zł
120zł
0zł
2.
276174
120zł
120zł
0zł

Razem
2280zł
1950zł
330zł

Do naszej dyspozycji (20%)
456zł
390zł

Lista jest aktualizowana na podstawie dostarczonych do drużynowego dowodów wpłat. Nie raz jak się uda list może być uzupełniona jeszcze po konsultacji drużynowego ze skarbnikiem w hufca. Konsultacje te jednak nie są obowiązkiem drużynowego.

Wybierz: