Zasady monitoringu w harcówce

Wstęp:
 1.  Monitoring w harcówce został zainstalowany głównie by zwiększyć bezpieczeństwo przebywających w niej dzieci poprzez działanie prewencyjne.
 2.  Monitoring w żaden sposób nie narusza prawa gdyż harcówka jest miejscem publicznym w której przebywa wiele osób, a informacja o nim znajduje się na drzwiach wejściowych.
 3.  Mimo wyraźnych informacji na drzwiach wejściowych do harcówki oraz szkoły zaleca się osobom prowadzącym zajęcia lub zbiórki by poinformowały nowych uczestników o monitoringu.
Podstawa prawna:
 • Konwencja Praw Dziecka, Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz.69 z 2003r. z późn. zm.),
Zasady:
 1.  Harcówka jest monitorowana 24h/dobę ale nagrywane są tylko planowe zbiórki oraz sytuacje w których ktoś przebywa w harcówce.
 2. Monitorowanie zachowań uczestników oraz osób prowadzących zajęcia lub zbiórki podlega ochronie danych osobowych.:
 3. Szczegóły działania monitoringu w harcówce zna drużynowy 27 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Eskulapy” dh. Tomasz Zgórski. Posiada on również dostęp do monitoringu i nagrań.
 4. Celem zainstalowania monitoringu w harcówce jest:
  • Prewencja (każdy uczestnik oraz osoba prowadząca zajęcia lub zbiórkę będzie chciała zachowywać się właściwie),
  • Poprawienie bezpieczeństwa dzieci jak i budynku szkoły (w każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia zachowania osób przebywających w harcówce oraz czy nie pozostał w niej otwarty ogień),
  • Wykrywanie sprawców zdarzeń,
  • Wyeliminowanie niejasnych sytuacji podczas rozmów w cztery oczy, 
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznego zdarzenia w momencie nieobecności opiekuna lub osoby prowadzącej zajęcia albo zbiórkę istnieje możliwość odtworzenia nagrania. 
 6. Zapis nagrania może być udostępniony tylko w przypadku wystąpienia jakiegoś zdarzenia na wniosek
  • Komendanta Hufca ZHP Jastrzębie-Zdrój,
  • Drużynowego jednostki którego zdarzenie dotyczy,
  • Osób prowadzących zajęcia w harcówce,
  • Rodziców,
  • Dyrektora szkoły,
  • Policji
 7. Zapis z monitoringu może również posłużyć w celu:
  • szkoleniowym (tylko w danej jednostce harcerskiej z którego pochodzi nagranie)
  • promocji nagranej jednostki harcerskiej (za zgodą uczestników)
  • wyjaśnienia zdarzenia
  • poniesienia konsekwencji przewidzianych w regulaminie harcówki oraz w innych dokumentach ZHP i szkoły.
  • Zapis z monitoringu może również posłużyć w celu:
  • Nagrania z monitoringu nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż opisane w pkt. 6 i 7
  • Nagrania przechowywane są około 30 dni (jest to zależne od ilości nagranych zdarzeń w danym czasie – czyli pojemności dysku)
  • W sytuacji gdy nagrane zdarzenie może posłużyć jako dowód, może ono być przechowywane do momentu wyjaśnienia.
  • Wyłączenie lub zasłonięcie kamery będzie odbierane jako działanie umyślne i jeśli w danym lub pobliskim czasie dojdzie do jakiegoś zdarzenia, pełną odpowiedzialność za to będzie ponosić osoba która wyłączyła lub zasłoniła kamerę.
  • Jeśli ktoś będzie notorycznie wyłączał lub zasłaniał kamerę będzie miał zakaz wstępu do harcówki.
  Wybierz: