Regulamin składek

  1. Wysokość składki wynosi 144zł na rok co daje nam 36zł kwartalnie i jest ustalona przez Radę Naczelną ZHP na wniosek Chorągwi Śląskiej.
  2. Każdy członek drużyny zobowiązany jest do opłacenia składki za cały rok kalendarzowy w podanym przez drużynowego terminie.
  3. Nowy członek drużyny, który dołączył do niej w trakcie trwania roku, opłaca składkę członkowską za pozostałe do końca roku kalendarzowego pełne miesiące, w podanym przez drużynowego terminie.
  4. Jeśli z jakichś przyczyn członek drużyny nie może opłacić składki za cały rok lub pozostałe miesiące, musi to zgłosić drużynowemu i dostosować się do jego poleceń.
  5. W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z drużynowym, dany członek drużyny może opłacać składki kwartalnie ale wpłaty musi dokonywać przed nadejściem danego kwartału.
  6. Za okres wakacji składki są również naliczane. 
  7. Po każdej wpłacie składki należy do drużynowego dostarczyć potwierdzenie wpłaty. Sposoby dostarczania potwierdzenia ustala drużynowy.
  8. Jeżeli składka nie zostanie uiszczone w danym terminie, osoba która spóźniła się z jej opłaceniem może zostać zawieszona i nie będzie mogła brać czynnego udziału w życiu drużyny oraz zastępu - czyli uczestniczyć w zbiórkach, jeździć na biwaki, uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach i imprezach drużyny, zastępów, aż do momentu spłacenia zaległej składki.
  9. Osoba która nie opłaci składki w podanym przez drużynowego terminie to z dniem następnym może zostać skreślona z listy członków drużyny.