Zastęp Starszoharcerski "Padalce"

Zbiórki Zastępu Starszoharcerkiego odbywają się w każdy wtorek o godzinie 17:45 i trwają do godziny 19:15  (za wyjątkiem tygodnia w którym odbywa się zbiórka drużyny - wtedy harcerze przychodzą na zbiórkę drużyny)

Nasz zastęp powstał 11 października 2016 roku rozkazem L11/2016 w wyniku naboru i zmianach podjętych w innych zastępach.

Zastępem kieruje druh zastępowy Oliwier Stępniak

Ze względu na nie dużą liczbę naszych członków jesteśmy zastępem koedukacyjnym, co znaczy że uczęszczają do nas chłopcy jak i dziewczęta w wieku 13-16 lat.
Nasza nazwa powstała spontanicznie. Szukaliśmy czegoś związanego z nazwą drużyny - drużyną, czyli z wężem. Padalec z wyglądu przypomina węża ale nim nie jest. My też przypominamy "zwykłych ludzi" ale nimi nie jesteśmy. A dokładnie nie jesteśmy zwykli. Jesteśmy harcerzami i każdy z nas jest na pozór zwyczajny ale jak Padalec przyjmuje różnorodne ubarwienie i występuje w kilku odmianach barwnych, a na dodatek osobniki młode ubarwione są inaczej od dorosłych - tak i każdy z nas w zależności od wieku jest inny. Ale jedna cecha nas łączy - jesteśmy jak te Padalce, udajemy zwykłych ludzi. W duszy zaś jesteśmy niezwykli, ale zewnątrz tego po nas nie widać.

A więc jeśli i ty jesteś nie zwykły to zapraszamy na nasze zbiórki. 


Wybierz: