Zgody, karty próby i inne materiały do pobrania


Zgody które muszą wypełnić rodzice lub prawni opiekunowie o ile dziecko nie ukończyło 16 lat:
  • Zgoda na przynależność dziecka do ZHP
    należy ją wypełnić czytelnie i starannie najlepiej pismem drukowanym. Nie pozostawiamy pustych pól. Na wszystkich stronach oprócz ostatniej  podpisuje się rodzic lub prawny opiekun.
  • Zgoda na udział dziecka (w biwaku lub innej imprezie)
    należy ją wypełnić przed każdą imprezą zwłaszcza płatną oraz z nocowaniem.
Deklaracja dla członków który ukończyli 16 lat:
  • Deklaracja członkowska
    należy ją wypełnić czytelnie i starannie najlepiej pismem drukowanym. Nie pozostawiamy pustych pól.Karty próby na stopnie:
Dla "Harcerzy" w wieku 10-13 lat:
Ochotniczka - Młodzik doc.
Ochotniczka - Młodzik pdf.
Tropicielka - Wywiadowca doc.
Tropicielka - Wywiadowca pdf.

Dla "Harcerzy Starszych" w wieku 13-16 lat:
Pionierka - Odkrywca doc.
Pionierka - Odkrywca pdf.
Samarytanka - Ćwik doc.
Samarytanka - Ćwik pdf.

Dla "Wędrowników" w wieku 16-25 lat:
Harcerz Orli - Harcerka Orla doc.
Harcerz Orli - Harcerka Orla pdf.
Naramiennik Wędrowniczy doc.
Naramiennik Wędrowniczy pdf.

Mat. Naramiennik Wędrowniczy doc.
Mat. Naramiennik Wędrowniczy pdf.