Hymn Harcerski

Wszystko co nasze Polsce oddamy
W niej tylko życie, więc idziem żyć
Świty się bielą, otwórzmy bramy
Rozkaz wydany: „Wstań w słońce idź!”

Ramię pręż, słabość krusz,
Ducha tęż ojczyźnie miłej służ!
Na jej zew w bój czy w trud
Pójdzie rad harcerzy polskich ród
Harcerzy polskich ród.

Modlitwa Harcerska

Najczęściej śpiewana jest pierwsza zwrotka i refren...

1. O Panie Boże Ojcze nasz
W opiece swej nas miej
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej.

Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
Harcerskim prawom w życia dniach
Wiernymi zawsze być.

Cele działania Związku Harcerstwa Polskiego
- czym są i jak je interpretować? 


Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pozarządową, więc posiada swoje cele działania. Cele te określają w jakim kierunku i do czego powinna dążyć nasza organizacja. W ZHP posiadamy 5 głównych celów całej organizacji, przedstawione oraz zinterpretowane są one poniżej.

1. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w wielu płaszczyznach - intelektualnej, społecznej, a także fizycznej i duchowej.  

-Cel ten mówi o umożliwianiu każdemu harcerzowi odpowiednich narzędzi metodycznych do rozwijania oraz pogłębiania jego wiedzy, zainteresowań, wiary, znajomości oraz umiejętności.

2. Kształtowanie osobliwości młodego człowieka na prawego i odpowiedzialnego obywatela przy jednoczesnym poszanowaniu jego prawa do wolności, godności i własnych przekonań. 

-Drugi cel mówi o wychowaniu harcerzy na uczciwych, porządnych i odpowiedzialnych ludzi przy użyciu każdych możliwych środków jednocześnie przestrzeganiu praw i obowiązków obywatela Rzeczpospolitej Polski oraz praw człowieka. Harcerz też powinien mieć prawo do własnego zdania i mieć możliwość wyrażania własnych przekonań.

3. Upowszechnianie i promowanie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń.

-Trzeci cel mówi o wartościach i prawach którymi harcerz powinien się kierować i które powinien rozpowszechniać. Wolność - sumienia i religii, zrzeszania się, wyboru ścieżki kariery zawodowej, wypowiadania się i wielu innych wolności. Prawo do znania prawdy i możliwości jej rozprzestrzeniania. Sprawiedliwość sądów, uczciwość, prawo do demokracji w RP oraz do samorządności organów władzy i organizacji. Równouprawnienie i tolerancja nie ważne jakiej płci, języka, stanowiska czy pochodzenia etnicznego jest inny człowiek, należy go równo traktować z innymi oraz mieć poszanowanie do jego poglądów, upodobań różniących się od naszych. I rozpowszechnianie przyjaźni wynikające wprost z prawa harcerskiego - Harcerz w każdym widzi bliźniego a za brata uważa każdego innego harcerza.

4. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami. 

-Ten cel mówi o poznawaniu i przyjaźni z innymi ludźmi bez względu na to czy ktoś nam tego zabroni czy ten człowiek jest innej rasy i wiary.

5. Upowszechnianie wiedzy o otaczającym nas świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

- Ostatni cel wynika lekko z prawa harcerskiego - Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. Harcerz nie będzie przechodził obojętnie gdy ktoś będzie próbował zaszkodzić środowisku po przez jego zanieczyszczenie, zniszczenie lub uszkodzenie i będzie reagował na takie zachowania. Harcerz stara się poznać lepiej otaczający nas świat przyrody i chętnie spędza czas na łonie przyrody, w lesie, łąkach czy na wodzie.

Jak można zauważyć cele działania Związku Harcerstwa Polskiego bezpośrednio przekładają się na prawo harcerskie. Cele te są postawione na rozwój młodego człowieka na porządnego obywatela i promowanie praw człowieka. Stawiają one na rozwój z poszanowaniem własnych poglądów oraz przekonań. 

Strona w przebudowie

Czuwaj! Strona na której aktualnie się znajdujesz nie jest od wielu miesięcy aktualizowana, więc niektóre informacje znajdujące się na niej ...