Nasza drużyna

Wybierz:
Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja która działa od 100lat i zrzesza około 160tys. harcerzy i zuchów...
... nasza drużyna należy do tej wielkiej rodziny.

27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Eskulapy" to:
 • doświadczenie (pracujemy z dziećmi i młodzieżą od 1996 roku)
 • pewność (znany drużynowy - ten sam od początku istnienia drużyny)
 • bezpieczeństwo (około 2 tys. przygotowanych i przeprowadzonych bezpiecznie zajęć, biwaków i imprez)
 • przygoda i zabawa (nowe wyzwania, nowi znajomi, nowe miejsca - a to wszystko u Nas)
Dzięki długoletniemu  doświadczeniu nasza kadra jest odpowiednio przygotowana i przeszkolona do pracy z dziećmi i młodzieżą. Byliśmy już w przeróżnych miejscach i sytuacjach.  Zwiedzaliśmy, wędrowaliśmy  w śniegu i w deszczu, w upale, w dzień czy w nocy. Nieraz zmęczeni, innym razem wypoczęci, zawsze weseli - bezpiecznie wracaliśmy do domu z jeszcze większym bagażem doświadczeń.
Nasza drużyna działa od 1996 roku na terenie osiedla "Staszica" a swą siedzibę ma w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu Zdroju ul. Opolska 3. Dysponujemy dostępem do wielu obiektów i pomieszczeń znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 19, osiedla "Staszica" i naszego miasta. Nasze zbiórki nie odbywają się tylko w harcówce. Bardzo często gdy tylko jest to możliwe wychodzimy w teren.
Preferujemy różne formy spędzania wolnego czasu, ale najbardziej lubimy aktywny. Najlepiej czujemy się podczas wędrówek na biwakach, ciągle odkrywając nowe i ciekawe miejsca. Gdy tylko mamy wolny czas i chęci to do naszej dyspozycji jest sala gimnastyczna z której najczęściej korzystamy w okresie zimowym, boisko do siatkówki plażowej, sala komputerowa, oraz mała i nie do końca jeszcze skończona siłownia. Korzystamy również czasami ze ścianki wspinaczkowej, organizujemy różne gry terenowe i ogniska. Staramy się by nasze zbiórki były ciekawe. Uczymy się terenoznawstwa, pionierki, topografii, podstaw łączności i sygnalizacji. Pośród tego wszystkiego również znajdujemy czas na relaks i odpoczynek. Dla nas najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby.

Zbiórki drużyny odbywają się raz w miesiącu, ich termin jest podawany harcerzom (dzieciom) na zbiórkach zastępów. Zazwyczaj trwają one od godziny 17:00 i trwają do godziny 19:00 (zbiórki zastępów odbywają się co tydzień)

Charakter drużyny:
 1. Drużyna jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
 2. Wychowanie w drużynie opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i estetycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka, uznaje system wartości duchowych za sprawę osobistą każdego członka drużyny.
Za główne cele swojego działania drużyna uznaje:
 1. Stworzenie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
 2. Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
 3. Upowszechnienie i umocnienie w społeczeństwie przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni.
 4. Upowszechnienie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
 5. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi między ludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
 6. Zapoznanie i przeszkolenie z technik harcerskich.

Strona w przebudowie

Czuwaj! Strona na której aktualnie się znajdujesz nie jest od wielu miesięcy aktualizowana, więc niektóre informacje znajdujące się na niej ...