Jak dokonywać wpłat na składki członkowskie?

Składki wpłacamy na konto Hufca ZHP Jastrzębie-Zdrój Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa odbiorcy: ZHP Hufiec Jastrzębie-Zdrój
Numer rachunku: 54 8470 0001 2014 0060 9867 0001
Kwota: 120zł / rok
Nazwa zleceniodawcy: (dane osoby dokonującej wpłatę - może to być rodzic lub inna osoba)
Tytułem: Składka Członkowska za rok (podajemy obecny rok kalendarzowy np 2019), Eskulapy, (podajemy imię i nazwisko harcerza lub zucha)


Przykład: "Składka Członkowska za rok 2019, Eskulapy, Tomasz Zgórski"
W razie jakichkolwiek problemów, wątpliwości prosimy o kontakt.

Ważne! Dostarcz nam dowód wpłaty.

Po dokonaniu wpłaty składki członkowskiej należy nas o tym fakcie powiadomić. Najlepszym sposobem jest przynieść dowód wpłaty na zbiórkę i przekazać go osobie prowadzącej zbiórkę lub przesłać go na adres e-mail: tomasz.zgorski@zhp.net.pl w tytule wpisując "Składka członkowska". Bez tego składka u nas będzie wciąż nie opłacona.

Uwaga! Tylko te dwie formy dostarczenia dowodu wpłaty są u nas akceptowane. Przepraszamy ale inne formy dostarczenia dowodu wpłaty nie będą brane pod uwagę, gdyż w nawale przepływu informacji mogą zostać zagubione. Wolimy mieć je w jednym miejscu.


Wybierz: