piątek, 11 listopada 2022

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości w 1918 roku po 123 latach niewoli wywołanych rozbiorem polski dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989. Jest dniem wolnym od pracy. 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość arbitralny gdyż tak naprawdę to 7 października 1918 Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski, a 11 listopada nastąpiły następujące wydarzenia:

  • rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie 
  • po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego 
  • przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej (będącej częścią zwierzchniej władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu. Piłsudski zostaje Naczelnym Dowódcą. 
Tak więc patrząc na szereg wydarzeń które miały miejsce w 1918 roku i zbiegnięcie się ich z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim) uzasadnionym może być wybór 11 listopada jako oficjalnej daty odzyskania niepodległości.


123 lata niewoli i wreszcie wolni i mogący mówić w ojczystym języku!