Zgoda rodziców

Może to dla niektórych osób wydawać się nie potrzebne, ale wolimy mieć pewność, że Państwa dziecko ma przyzwolenie na uczestnictwo w naszych zbiórkach.
Teraz też wymagana jest zgoda związana z ochroną danych osobowych RODO.

Na harcerskich zbiórkach wasze dzieci spędzają czas systematycznie, a nasze prawo wymaga od nas by dzieci poniżej 16 roku życia posiadały pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na przynależność do ZHP i drużyny.

Zgoda ta musi zostać wyrażona pisemnie. Zawiera ona także deklarację opłacania składek w drużynie która znajduje się na drugiej stronie zgody. Prosimy więc o przemyślenie dobrze sytuacji, gdyż zgoda jest też zobowiązaniem do opłacenia składki za dziecko, która jest naliczana od momentu podpisania zgody.

Jeżeli więc Państwa dziecko powie Wam, że chciałoby chodzić na nasze zbiórki, to powinno mieć już przy sobie gotową do wypełnienia zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Jeżeli jednak nie ma ów zgody, prosimy przypomnieć swojemu dziecku by poprosiło o nią na zbiórce lub mogą Państwo ją pobrać tutaj. Tu też znajdują się inne zgody.


Wybierz: