Zgoda rodziców

Na harcerskich zbiórkach wasze dzieci spędzają czas systematycznie, a nasze prawo wymaga od nas by dzieci poniżej 16 roku życia posiadały zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na przynależność do ZHP i drużyny.

Może to dla niektórych osób wydawać się nie potrzebne, ale wolimy mieć pewność, że Państwa dziecko ma przyzwolenie na uczestnictwo w naszych zbiórkach.
Teraz też wymagana jest zgoda związana z ochroną danych osobowych RODO.

Zgoda ta składana jest elektronicznie.
Zawiera ona także deklarację opłacania składek. Prosimy więc o przemyślenie dobrze sytuacji, gdyż zgoda jest też zobowiązaniem do opłacenia składki za dziecko, która jest naliczana od momentu podpisania zgody.

Jeżeli więc Państwa dziecko powie Wam, że chciałoby chodzić na nasze zbiórki, to prosimy o wypełnienie tej zgody według poniższego wzoru.

Zgodę na przynależność dziecka wypełniamy tutaj. Można też zapoznać się z wszystkimi informacjami oraz instrukcjami wchodząc na główną stronę gdzie są zgody i deklarację. To wszystko znajdziecie tutaj.

Wybieramy:
  • wpisujemy swoje imię i nazwisko (imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna)
  • wpisujemy swój numer dowodu osobistego (numer dowodu osobistego rodzica lub prawnego opiekuna) 
  • wybieramy chorągiew: Śląska
  • wybieramy hufiec: Jastrzębie-Zdrój 
  • i wpisujemy pełną nazwę drużyny: 27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Eskulapy (prosimy nie pisać wszystkiego małymi literami i nie pisać skrótu nazwy)
  • wpisujemy adres e-mail drużynowego: tomasz.zgorski@zhp.net.pl
  • po czym wypełniamy rzetelnie (powoli i bez błędów) dalszą część zgody wpisując odpowiednie dane w wolne pola oraz zaznaczając odpowiednie zgody (Uwaga! Przy NS zaznaczamy NIE)
  • zaznaczamy jeszcze, że nie jesteśmy robotem i zatwierdzamy zgodę.

Wypełniony formularz w postaci wiadomości e-mail trafi na adres wypełniającego zgodę, adres drużynowego oraz adres służbowy hufca. Zgodę można pobrać i zapisać na nośniku.

Tu też znajdują się inne nasze zgody.


Wybierz: