Komisja Stopni i Sprawności

Wybierz:

Spotkania KSiS odbywają się nie rzadziej jak raz na kwartał. Staramy się jednak aby obywały się raz w miesiącu. O terminach spotkań najlepiej dowiesz się wchodząc na kalendarz drużyny.

Stopnie i sprawności harcerskie są niezbędnymi instrumentami wykorzystywanymi w metodzie harcerskiej. Są po to, aby pomagać w zapewnieniu harcerzom ciągłego rozwoju, a ich właściwe stosowanie jest kluczem do sukcesu.

Stopnie harcerskie można określić jako poziom „wtajemniczenia” w harcerstwo. Każdy przyszły harcerz rozpoczyna swoją przygodę z ZHP od próby harcerza, następnie powinien zdobywać kolejne stopnie- odpowiednie do swojego wieku i poziomu rozwoju. Są to przede wszystkim wyzwanie dla harcerzy, możliwość sprawdzenia siebie, praca nad swoim charakterem, zdobywanie umiejętności i wiedzy. Stopień wyznacza drogę, pokazuje, w którą stronę harcerz ma podążać. Jest pewnym celem, który każdy z nas wcześniej, czy później zrealizować powinien, poziomem, który gdy już zostanie osiągnięty świadczy o „poziomie wtajemniczenia” w harcerskim gronie.

Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność. Każdy chce być doceniony za to, co potrafi. Chce pokazać - „W tym jestem dobry!”. Nie ma w tym nic złego. Zdobyta sprawność pokazuje, że coś potrafimy, zdobyliśmy wiedzę, umiejętności i potrafimy je wykorzystać, a w razie czego służyć nimi innym. Sprawności mogą też być pomocne w walce z naszymi słabościami.
Służą budzeniu, rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań, umożliwiają przyswojenie przydatnych w życiu umiejętności, uczy zaradności i rzetelności w działaniu. Zdobyte sprawności wskazują, że harcerka lub harcerz posiada wiedzę i umiejętności z pewnej dziedziny i potrafi z nich korzystać. Sprawności występują w czterech poziomach trudności.

Zdobywając sprawności:
  • zyskujecie konkretną wiedzę i umiejętności,
  • rozwijacie swoje zdolności,
  • odkrywacie nowe zainteresowania,
  • uczycie się zaradności, przedsiębiorczości i rzetelności,
  • uczycie się szacunku dla ludzkiej pracy,
  • sprawdzacie swoje możliwości.
Komisja Stopni i Sprawności czyli w skrócie KSiS jest głównie po to aby pomagać w zdobywaniu stopni i sprawności. Jej działanie określa Konstytucja naszej drużyny - w szczególności §16.
KSiS czuwa nad zgodnością metodyczną i wymogami na odpowiednie stopnie, gdyż stopień to pewne wyzwanie, a więc zawarte w nim zadania nie mogą być za proste. Nie mogą być też - nie do zrealizowania. Tak więc KSiS analizuje taką kartę próby, by była ona jak najlepiej dopasowana do osoby.  Tak więc też pomaga w układaniu prób i proponuje opiekunów na stopnie, gdyż osoba zdobywająca zwłaszcza stopień nie może pozostać sama sobie. Ma przydzielonego opiekuna do którego może się zwrócić w każdej chwili jeśli ma z jakimś zadaniem problem.
KSiS gromadzi całą dokumentacje i pilnuje aby stopnie były zdobywane zgodnie z Systemem Stopni Harcerskich - obowiązującymi zasadami i trybem zdobywania stopni harcerskich w ZHP. Dzięki temu każdy harcerz i harcerka w całej Polsce, zdobywająca dany stopień posiada podobną wiedzę i umiejętności.

Strona w przebudowie

Czuwaj! Strona na której aktualnie się znajdujesz nie jest od wielu miesięcy aktualizowana, więc niektóre informacje znajdujące się na niej ...