Jak zdobywać stopnie i sprawności i inne odznaczenia harcerskie?

Aby zacząć przygodę ze stopniem, sprawnością lub innym odznaczeniem harcerskim najpierw musisz wiedzieć jaki stopień, sprawność itd. chcesz i możesz zdobywać? Najpierw zapoznaj się ze stopniami, sprawnościami lub przyjdź na spotkanie KSiS i po prostu zapytaj.


Otwieranie prób na stopnie harcerskie:

Każdy harcerz i harcerka zaczynając swoją karierę w drużynie z automatu ma otwieraną próbę
harcerza lub harcerki. To jest pierwsza próba po której realizacji można złożyć Przyrzeczenie Harcerskie. A po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego można dopiero rozpocząć przygodę z kolejnymi stopniami. Próba harcerza lub harcerki powinna trwać nie dłużej jak 6 miesięcy ale raczej nie krócej jak 2 miesiące. Więcej informacji na temat tej próby można uzyskać informacje od osób prowadzących zbiórki lub też na spotkaniu KSiS, a wymagania znajdziesz tutaj.

Aby otworzyć próbę na stopień należy przyjść na spotkanie KSiS i tam dostosować się do zaleceń Komisji. Danej osobie zostanie przydzielony opiekun i z nim lub całą Komisją należy rozpisać kartę próby na wybrany stopień. Na pierwsze dwa stopnie (Ochotniczkę-Młodzika i Tropicielkę-Wywiadowcę) może nie być potrzebne rozpisywanie karty, a będzie tylko wymagane realizowanie wymagań i pisanie co się do danego wymagania zrobiło. Jeśli jednak będzie niezbędne rozpisanie karty próby trzeba później zgłosić się z rozpisaną kartą do KSiS i zastosować się do dalszych ustaleń. Później już na wniosek Komisji Stopni i Sprawności stopnień jest otwierany rozkazem przez drużynowego.
***

Otwieranie prób na sprawności harcerskie:

Tutaj dużo by tłumaczyć. Najlepiej jest przyjść na spotkanie KSiS i zapytać gdyż niektóre sprawności trzeba rozpisać , a inne są realizowane na zbiórkach, biwakach, w domu bez ich rozpisywania i otwierania. Pełną listę sprawności jakie możecie zdobyć znajdziecie tutaj.
Dodatkowo sprawności są podzielone na cztery poziomy trudności:
  • Sprawności oznaczone jedną gwiazdką − dla początkujących w danej dziedzinie. Pozwalają zdobyć podstawowe harcerskie umiejętności lub na poziomie elementarnym poznać jakąś dziedzinę. Ich zdobywanie nie wymaga szczególnych predyspozycji i warunków ani długiego czasu próby. Sprawności te są najbardziej odpowiednie dla harcerek i harcerzy (10−13 lat).
  • Sprawności oznaczone dwiema gwiazdkami − dla pogłębiających wiedzę i doskonalących umiejętności, rozwijających swoje zainteresowania. Motywują do zdobywania wiedzy z wybranej dziedziny poza programem pracy drużyny lub zastępu i do samodzielnego poszukiwania możliwości jej praktycznego wykorzystania. Mogą je zdobywać harcerki i harcerze (10−13 lat) oraz harcerki i harcerze starsi (13−16 lat).
  • Sprawności oznaczone trzema gwiazdkami − zakładające zdobycie ponadprzeciętnej, rozległej wiedzy i umiejętności z wybranej dziedziny, wymagające umiejętności samodzielnego, konsekwentnego doskonalenia się w wybranej dziedzinie, a także zorganizowania do działania innych (np. zastępu, drużyny, klasy). Najbardziej odpowiednie są dla harcerek i harcerzy starszych (13−16 lat).
  • Sprawności mistrzowskie − wymagające umiejętności na poziomie niemal profesjonalnym (w przypadku dziedzin związanych z aktywnością zawodową), liczącym się w dorosłym życiu. Mogą stanowić istotny atut przy podejmowaniu pracy zawodowej. Sprawności mistrzowskie stanowią świadectwo zaawansowanych zainteresowań i dużej aktywności społecznej w wybranej dziedzinie. Przeznaczone są dla wędrowniczek i wędrowników (16+). Osoby, które zdobyły sprawności mistrzowskie, to potencjalni eksperci (w drużynie, szczepie, hufcu), służący pomocą zdobywającym sprawności niższego stopnia. W niektórych przypadkach odpowiednikami sprawności mistrzowskich są uprawnienia związkowe (np. odznaka „ratownika medycznego ZHP”), państwowe, specjalistyczne, potwierdzenia umiejętności wydawane przez odpowiednie instytucje (np. prawo jazdy, certyfikaty językowe, odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK, uprawnienia żeglarskie).
***

Otwieranie prób na inne odznaki harcerskie:

 Tu należy na bezapelacyjnie przyjść na spotkanie KSiS i dostosować się do jej poleceń.


Wybierz:

Strona w przebudowie

Czuwaj! Strona na której aktualnie się znajdujesz nie jest od wielu miesięcy aktualizowana, więc niektóre informacje znajdujące się na niej ...